Lunde skole

Repstadveien 11
4640 Søgne

Tlf: 38055950
Fax: 38055968

E-postadresse: lunde.skole@sogne.kommune.no

Kontaktskjema

Telefonnummer til de ansatte finner du under menypunktet Ansatte.Øving Nasjonale prøver:
Regning

Abbonèr på nyheter

Din e-postadresse:
 

Skolesangen

  Skolesang Lunde skole Tekst og melodi: Kjersti Østmoe. Sang: Rebekka Eikaas. Musikk og innspilling: Jon Harald Balsnes.

  Den Kulturelle skolesekken

  Her kan du lese mer om tilbudene fra Den Kulturelle skolesekken.

  Skolehelsetjenesten

  Her kan du lese mer om skolehelsetjenesten.

  BLOGG

  PROSJEKTET "HVA LÆRTE DU NÅ?" HAR HATT TO ÅR MED STØTTE FRA UDIR OG FAGMILJØER.

  Den formelle prosjektperioden er over, men skolen jobber nå videre med å få gode vaner innarbeidet, orientere nye lærere og øve oss på å drive et godt læringsarbeid.

  Lundemodellen, med tidlig hjelp og tidlig innsats lever videre, og blir stadig finpusset.

  En liten oppsummering etter to år kan du nå finne på bloggen.

   Dere vil kunne lese mer under "skolen", eller ved å trykke HER

  Klassekontaktmøte og FAU-møte tirsdag 16/9

  Vi inviterer til klassekontaktsamling og etter denne blir det FAU-møte. På samlingen vil vi etter en innledning gå i dialog om hva vi på Lunde vil med dette viktige arbeidet.
  Velkommen alle sammen.
   
  Besøk på siden

  Nullstilt februar 2009 

  Enkelte planer er i pdf-format. For å kunne nytte pdf-skjemaene må du ha installert Adobe Acrobat Reader.  MS Office kompatibilitetspakke

  Dersom du har en eldre versjon av MS office, kan du laste ned og installere en programpakke for å konvertere filer. Da kan du åpne filer fra nyere officeversjoner

  Klikk HER.

  Nyheter

  IMG_2150.jpg

  Joggedag

  Som en del av vennskapsuka ble årets joggedag arrangert i dag. Her kommer noen bilder fra dagen.
  25.09.2014

  OBS! Planleggingsdag 16.10.


  Les mer »   19.09.2014
  IMG_1613a.jpg

  UTEMAT


  Les mer »   04.09.2014
  bilde 1.jpg

  Gjenglemt tøy

  Savner dere noe tøy?
  Våre renholdere har nå lagt ut alt det gjenglemte tøyet i kjelleren før man kommer til sløyd og kjøkkenet. Det kan være lurt å ta en tur ned dit når dere er på foreldremøter.
  20.08.2014
  IMG_3656.jpg

  Sangsamling i gymsalen, "sangling".


  Les mer »   20.08.2014
  RSS

  Foreldrepulsen


  Skoledagsorganiseringen

  Til høsten fortsetter Lunde skole med samme organisering av dagen som i år. Det betyr at alle fortsatt vil starte kl.08.30 alle dager.

  Sluttidene er ulike de ulike dagene, men likt som inneværende skoleår.

  Småskoletrinnet:

  Vil slutte 13.20 mandag, tirsdag og torsdag.
  Onsdag 12.35.
  Fredag blir sluttidspunktet 12.50.

  Mellomtrinnet har litt flere timer enn småskoletrinnet:

  Mandag, onsdag, fredag blir lik som på småskoletrinnet.
  Tirsdag og torsdag slutter mellomtrinnet 14.40.

  Dette blir tider som vil gjelde hele året!

  Vi har skyss med Tinntjønn hver morgen, men om ettermiddagen er det kun mellomtrinnets skyss tirsdag og torsdag som er sammen med Tinntjønn.


  Skoleruta 2014 - 15

   

  Skolerute i Søgne kommune for skoleåret 2014/15:

  Høsten 2014: Skoledager

  August Skolestart torsdag 14.august. 12  dager

  September 20 dager

  Oktober Høstferie uke 40.  Sørlandsk lærerstevne/planleggingsdager i uke 42, dvs. TORSDAG 16. (lokalt på Lunde skole) og fredag 17. oktober. 18 dager

  November 20 dager

  Desember Siste skoledag før jul fredag 19. desember 15 dager

  Skoledager høsten 2014: 85

  Våren 2015 : Skoledager

  Januar Skolestart MANDAG 5.januar. 20 (Lokalt for Lunde skole)

  Februar Vinterferie i uke 9. 15 dager

  Mars Påskeferie mandag 30. og tirsdag 31.mars.  20 dager

  April Påskeferie t.o.m. mandag 6.april. 18 dager

  Mai Fri fredag 1. mai, torsdag 14.mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 15. mai, mandag 25.mai (2.pinsedag). 17 dager

  Juni Siste skoledag er fredag 19. juni. 15 dager

  Skoledager våren 2015: 105

  Gode lesere skapes hjemme

  En interessant artikkel om betydningen av å lese hjemme.
  I denne artikkelen fra Lesesenteret belyses sammenhengen mellom lesing hjemme og utviklingen av gode leseferdigheter på skolen.

  Artikkelen er hentet fra Lesesenteret

  Det er stor variasjon i ballasten norske barn har hjemmefra når de begynner på skolen. Dette viser igjen i leseferdighetene på skolen. Professor Victor van Daal ved Lesesenteret har sett nærmere på den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS og gjort flere interessante funn.

  Det er i mange sammenhenger trukket fram at norske elever har dårligere leseferdigheter enn elever i land det er naturlig å sammenligne seg med. Slike sammenligninger er problematiske, mener Victor van Daal.

  – Jeg er ikke interessert i sammenligningen av generell leseferdighet og hvor godt Norge kommer ut i det hele tatt. Den vil alltid matte justeres for alder, antall år med leseopplæring og sosiale forskjeller. Den sammenligningen kan aldri bli rettferdig, sier professoren.

  Lesesenteret er en av de ledende aktørene på leseundersøkelser i Norge. Senteret har hatt ansvar for flere internasjonale leseundersøkelser siden Norge deltok for første gang i 1991. Nå har Van Daal sammenlignet innsamlede data fra de nordiske landene. Disse landene har mye til felles, og ulikheter i PIRLS-resultatene sier noe om kulturelle særtrekk i landenes utdanningstradisjoner og forskjeller i utdanningssystemet.

  Ulikheter i førskolealder

  – Antall barnebøker i hjemmet har mer å bety for leseferdighetene i Norge enn i de andre nordiske landene. Mangel på stimuli i førskolealder hos enkelte barn kan bety at det er et større sprik i barnas grunnleggende ferdigheter når de begynner på skolen her i landet, sier van Daal.   

  Slike ulikheter gjør lærernes jobb vanskeligere. En homogen gruppe er lettere å undervise, fordi kravet til individuelle tilpasninger er mindre. Variasjonene i leseferdighet skapt av skolen er liten i Norge. I PIRLS ser man på fire hovedfaktorer: skole, lærer, elev og foreldre. Disse faktorene er nært knyttet til hverandre.

  – Lærernes rolle har overraskende liten betydning, og mindre i Norge enn i de andre landene. Hjemfaktorene, derimot, skaper større variasjoner. Det kan se ut som elevene i de andre landene leser mer i fritiden. Her er lesing noe vi gjør som skolearbeid. Tid som brukes på leksene, er derfor viktigere for leseferdighet i Norge enn i de andre landene, sier van Daal.

  Norge har generelt høy skår på spørsmål som gjelder elevenes trivsel på skolen. Dette kan være årsaken til at trivsel har mindre å bety for leseferdighetene i Norge enn hos de andre. Den høye trivselsfaktoren hos norske elever er i alle fall et ypperlig utgangspunkt for læring. Alderen på barnet er selvfølgelig også en viktig faktor for hvor flink man er til å lese.

  – Effekten av alder er en av de tingene vi er særlig opptatt av, og vi ser også alltid på forskjellen mellom kjønnene. Her fant vi de mest overraskende forskjellene mellom de nordiske landene, sier Van Daal og forklarer:

  – Alderen innad i en klasse har generelt betydning for leseferdighetene. Dette viser også igjen på andre områder. Men i sammenlikningen med de andre nordiske landene er det overraskende å se at aldersfaktoren ikke er spesielt synlig i Danmark. Dette tyder på at det er ting i dansk leseopplæring som utjevner disse forskjellene. På fjerde trinn har jenter generelt bedre leseferdigheter enn gutter. Denne kjønnsforskjellen er derimot ikke betydelig i Sverige. Her har de funnet en formel som gjør at guttene ligger på samme nivå som jentene.

   

  Tekst: Trond Egil Toft